Wie kan er gebruik maken van Natuurlijk ELAN dagbesteding?- Kinderen met een licht verstandelijke beperking


- Kinderen die beperkingen hebben door:

   * Autisme

   * ADHD of ADD

   * Gedragsstoornissen

   * Een moeilijke (thuis) situatie hebben


- Iedereen die dagbesteding zoekt en hiervoor een PGB krijgt in de leeftijd vanaf 7 jaar